Parkinsonin taudin oikealla hoidolla voidaan parantaa potilaiden elämänlaatua

Parkinsonin tauti näyttäytyy potilaan eri elämänalueilla monenlaisina oireina, jotka heikentävät arjessa selviytymistä. Etenkin ei-motoristen oireiden tunnistaminen ja sopivan hoidon löytäminen edistävät potilaan tasapainoista elämää. Elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä onkin usein tärkeä pohtia yhdessä läheisten ja lääkärin kanssa.

Lue lisää »

Parkinsonin taudin hoitojen kehittyminen parantanut hoitotuloksia ja potilaiden arkea

Parkinsonin taudin hoidossa on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut merkittävää kehitystä ja suuria edistysaskeleita on tehty myös lääkehoidoissa. Tämän ansioista potilaiden elämänlaatu ja toimintakyky ovat parantuneet selvästi.

Lue lisää »

Parkinsonin taudin lääkehoidoissa huima kehitys

Parkinsonin taudin lääkehoito on kehittynyt huimasti 25 viime vuoden aikana. Lääkkeitä tutkitaan ja kehitellään jatkuvasti ympäri maailmaa, mikä viittaisi siihen, että Parkinsonin taudin hoitomahdollisuudet parantuvat jatkuvasti.

Lue lisää »

MAO-B-entsyymin estäjiä voidaan käyttää hoidossa monipuolisesti

Rasagiliini ja selegiliini ovat niin sanottuja MAO-B-entsyymin estäjiä.  Ne hidastavat aivoissa dopamiinia hajottavan MAO-B-entsyymin toimintaa ja siten epäsuorasti lisäävät dopamiinin määrää aivoissa. Tämän seurauksena myös oireet luonnollisesti helpottuvat.

Lue lisää »

Kuntoutuksella voidaan lieventää oireita

Parkinsonin taudissa sana kuntoutus voidaan ymmärtää joko suppeana tai hieman laajempana kokonaisuutena. Suppeimmillaan kuntoutukseen sisältyy vain fysioterapia ja liikunta, mutta laajasti katsottuna se voi sisältää myös muita muotoja, kuten esimerkiksi toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapian sekä sosiaalityön.

Lue lisää »

Parkinsonin lääkehoidot ennen ja nyt

Parkinsonin tauti on tunnettu jo noin 200 vuotta.  Aikojen saatossa sairauteen on kehitetty useita hyviä hoitomuotoja ja niitä kehitellään ja tutkitaan edelleen paljon. Parkinsonin taudin hoidon edistyksellisimmät kehitysaskeleet on otettu viimeisten neljän vuosikymmenen aikana.

Lue lisää »

Liikunta hyödyllistä Parkinsonin taudin hoidossa

Tutkimuksen mukaan Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden motoriset toiminnot paranivat 35 %, kun he pyöräilivät terveen henkilön kanssa tandem-kuntopyörällä 40 minuuttia. Liikunta aktivoi myös aivoja. Vaikutukset olivat samankaltaisia kuin levodopa-lääkehoidolla.

Lue lisää »

Antikolinergeja käytetty yli sata vuotta

Antikolinergit ovat vanhoja Parkinson-lääkkeitä, jotka ovat olleet käytössä jo toistasataa vuotta.

Lue lisää »