Parkinsonin tauti johtuu hermosolujen tuhoutumisesta

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä neurologinen sairaus, joka saa alkunsa, kun liikkeiden-, asennon- ja tasapainon säätelyyn osallistuvat hermosolut aivoissa alkavat hiljalleen tuhoutua.

”Hermosolujen tuhoutuminen lisää oireita”

Parkinsonin tauti on neurologinen ja useimmiten hitaasti etenevä sairaus, jota ei nykylääketieteen keinoin kyetä parantamaan. Tautiin on kuitenkin olemassa useita hyviä hoitomuotoja, joilla siihen liittyviä oireita pystytään hallitsemaan niin tehokkaasti, että sairastuneet voivat usein elää täysipainoista elämää.

Parkinsonin taudille ei toistaiseksi tiedetä selkeää syytä, joten sairautta ei voida ehkäistä millään tavoin. Sen tyypillisimpiin oireisiin kuuluvat lepovapina, lihasjäykkyys ja liikkeiden hitaus. Tautia esiintyy maailmanlaajuisesti, ja Suomessa potilaita on arvioiden mukaan noin 13 000.

Parkinsonin tauti johtuu hermosolujen tuhoutumisesta

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä neurologinen sairaus, joka saa alkunsa, kun liikkeiden-, asennon- ja tasapainon säätelyyn osallistuvat hermosolut aivoissa alkavat hiljalleen tuhoutua. Hermosoluja tuhoutuu pääasiassa aivojen tyviosassa sijaitsevan mustatumakkeen alueelta. Kyseisen tumakkeen tiedonkulusta muihin soluihin vastaa välittäjäaine nimeltään dopamiini. Mitä enemmän hermosoluja tuhoutuu, sitä vähemmän dopamiinia on aivoissa. Tämän seurauksena Parkinsonin taudin oireet lisääntyvät. Solujen tuhoutuminen ei sinänsä ole poikkeuksellinen ilmiö, sillä soluja tuhoutuu myös normaalin vanhenemisen yhteydessä. Parkinsonin taudissa prosessi kuitenkin alkaa hieman aikaisemmin ja on tavallista voimakkaampi.