Liikunta hyödyllistä Parkinsonin taudin hoidossa

Tutkimuksen mukaan Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden motoriset toiminnot paranivat 35 %, kun he pyöräilivät terveen henkilön kanssa tandem-kuntopyörällä 40 minuuttia. Liikunta aktivoi myös aivoja. Vaikutukset olivat samankaltaisia kuin levodopa-lääkehoidolla.

Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa toteutettuun tutkimukseen valittiin 11 mies- ja naispotilasta. He olivat iältään 50–75-vuotiaita, ja heidän sairautensa oli varhaisessa tai hieman edenneessä vaiheessa, mutta heillä ei ollut sydänoireita. Potilaat ryhmiteltiin kolmeen eri ryhmään: 1) ei lääkitystä, 2) levodopa-lääkitys ja 3) ei lääkitystä, mutta kokemusta pakollisen liikunnan avulla tehdystä hoidosta.

Parkinsonin tautia sairastavat potilaat polkevat kuntopyörällä normaalisti vauhtia, joka on 40–60 polkaisua minuutissa. Tutkimuksessa tandem-pyörän polkuvauhtia sääteli terve henkilö. Vauhti pidettiin 80–90 polkaisussa per minuutti 40 minuutin ajan. Tutkijat tarkkailivat kaikkien potilaiden pulssia ja varmistivat, että se pysyi 60–80 % iästä lasketusta suositussykkeestä.

Potilaat myös suorittivat voimaa ja sorminäppäryyttä vaativat testit, joiden avulla selvitettiin heidän kontrolli- ja koordinaatiotasonsa. Samanlaisia toimintoja tarvitaan, jotta potilas voi selvitä päivittäisistä askareista kuten paidan napittamisesta tai kengännauhojen sitomisesta.

Tutkimuksessa todettiin, että liikunta paransi potilaiden motorisia toimintoja sekä alimmilla että ylimmillä tasoilla. Parannus oli dramaattinen ja samanlainen kuin levodopa-hoidon avulla voidaan saavuttaa.  ”Näyttää siltä, että on olemassa globaaleja parannuksia motorisissa toiminnoissa. Se viestittää meille, että ehkä muutimme keskeisiä motorisia toimintoja tai aivojen toimintaa”, kertoo yksi tutkimukseen osallistuneista tutkijoista, tohtori Jay L. Alberts.

Aikaisemmassa tutkimuksessaan sama tutkijoiden ryhmä totesi, että samanlainen pakollinen liikunta kolmesti viikossa, yhteensä kahdeksan viikon ajan, paransi 35 % motorisia toimintoja. ”Kun näitä uusia tuloksia verrataan vanhoihin pitkittäistutkimuksiimme, on lopputulos meille erittäin rohkaiseva. Ehkä me voimme muuttaa aivojen toimintaa ja mahdollisesti hidastaa Parkinsonin taudin etenemistä”, Alberts toteaa.

Lähde:
Movement Disorder Society’s 13th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Pariisi, Ranska. Abstrakti LB-13.