Riski sairastua yleistyy iän myötä

Parkinsonin tauti alkaa keskimäärin 60-vuotiaana, ja useimmille tauti kehittyy 50. ja 80. ikävuoden aikana. Alle 30-vuotiailla Parkinsonin tauti on erittäin harvinainen. Riski sairastua Parkinsoniin siis kasvaa iän myötä.

”Suomessa on noin 15 000 Parkinson-potilasta.”

Parkinsonin tautia esiintyy kaikkialla maailmassa, ja sen yleisyydestä on tehty kymmeniä tutkimuksia. Eniten sitä on tutkittu Yhdysvalloissa ja Euroopassa, vähiten Japanissa, Kiinassa ja Afrikan maissa. Suomessa tautiin sairastuu arvioiden mukaan noin 750─800 potilasta vuodessa ja potilaita on 15 000.