Liikkeiden hitaus pienentää liikeratoja ja hidastaa toimintaa

Parkinson-potilailla liikkeiden hitaus näkyy selvästi liikeratojen pienenemisenä ja suoritusten hidastumisena. Tahdonalaisen liikkeen aloittaminen voi yhtäkkiä viedä totuttua enemmän aikaa. Esimerkiksi tuolilta nouseminen tai käden nyrkkiin puristaminen muuttuu taudin edetessä hyvin hankalaksi.

Osalla potilaista askeleet muuttuvat lyhyemmiksi eivätkä kädet liiku enää normaalin tapaan vartalon vierellä. Tällöin kävely muistuttaa töpöttämistä. Liikkeiden hitaus saattaa vaikuttaa myös kasvojen liikkeisiin, jolloin kasvojen kyky ilmentää tunteita heikkenee. Tästä syystä on hyvin yleistä, että ilmeet tai niiden puuttuminen kokonaan saattavat johtaa virhetulkintoihin vuorovaikutustilanteissa. Myös silmien räpyttely voi vähentyä ja nieleminen vaikeutua.

Liikkeiden hidastumisen on todettu vaikuttavan myös äänen laatuun ja kovuuteen sekä käsialan huononemiseen ja pienentymiseen.

”Silmäni alkoivat painautua tahtomattani kiinni. Näin tapahtui monta kertaa päivässä, enkä useasti meinannut saada silmiäni enää auki.” Mies 50 v

”Mieheni pani merkille, että leivän voitelemisesta oli tullut minulle taidetapahtuma. Liikkeitteni hidastumisesta johtuen, saatoin kuluttaa siihen huomaamattani monia minuutteja.” Nainen 45 v

”Käsialani muuttui pikkuhiljaa niin pieneksi, etten itsekään saanut siitä enää mitään selvää.” Nainen 45 v

”Pienen vapinan lisäksi ääneni alkoi asteittain hiljentyä. Se oli pelottavaa, kun en tiennyt, mistä hiljentyminen johtui.” Nainen 60 v

”Jo kauan ennen diagnoosia tyttäreni kysyi minulta useasti, miksi näytin aina niin vihaiselta. Se oli selvä merkki kasvojen jäykistymisestä, mutta silloin en millään ymmärtänyt, mistä oli kyse.” Nainen 60 v