Kuntoutuksella voidaan lieventää oireita

Parkinsonin taudissa sana kuntoutus voidaan ymmärtää joko suppeana tai hieman laajempana kokonaisuutena. Suppeimmillaan kuntoutukseen sisältyy vain fysioterapia ja liikunta, mutta laajasti katsottuna se voi sisältää myös muita muotoja, kuten esimerkiksi toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapian sekä sosiaalityön.

”Onnistunut kuntoutus parantaa potilaan elämänlaatua”

On hyvä muistaa, että tietyillä kuntoutuksen muodoilla, kuten liikunnalla ja fysioterapialla, ei sinänsä pystytä vaikuttamaan taudin etenemiseen, mutta niiden avulla voidaan lieventää sairaudesta aiheutuvia haittoja. Onnistuneella kuntoutuksella on mahdollista auttaa potilasta selviytymään taudin kanssa ja parantaa tämän elämänlaatua, olipa kyse mistä tahansa kuntoutuksen muodosta.

Liikunta

Liikunta on Parkinson-potilaan kuntoutuksessa erittäin tärkeää siitä saatavien etujen vuoksi. Liikunnalla ei tässä yhteydessä tarkoiteta pelkästään urheilua, vaan siihen voidaan sisällyttää myös liikunnan arkisempia muotoja, kuten hyötyliikunta. Tällöin liikunnaksi on mahdollista laskea arkiset askareet, kuten mattojen tamppaus tai vaikkapa imurointi.  Liikuntaa harrastamalla Parkinson-potilaat voivat omatoimisesti pitää yllä hyvää suorituskykyä ja lihaskuntoa sekä samalla estää lihasten surkastumista ja jäykistymistä. Nivelet pysyvät liikunnan myötä paremmassa kunnossa, joten kivuliaat jäykistymätkin voidaan estää. Liikunnalla myös pyritään säilyttämään mahdollisimman normaali kävelykyky.

Fysioterapia

Fysioterapia on ammattilaisen selvitykseen perustuvaa yksilöllistä kuntoutusta, jossa erilaiset voimisteluohjelmat ja venyttelyohjeet ovat tärkeitä. Kuten liikunnassa, myös fysioterapiassa tavoitteena on ylläpitää potilaan toimintakykyä. Fysioterapia on Parkinson-potilaille erinomainen kuntoutuksen muoto omatoimisen liikunnan ohella. Fysioterapiaa suositellaan varsinkin niille Parkinson-potilaille, joiden tauti on edennyt hieman pidemmälle, jolloin sairauden aiheuttama jäykkyys ja tasapaino-ongelmat ovat saattaneet lisääntyä. Säännöllisellä ja asiantuntevalla fysioterapeuttisella hoidolla voidaan tehokkaasti ehkäistä sairaudesta aiheutuvia haittoja, kuten Parkinsonin taudille tyypillistä jäykkyyttä.