Parkinsonin taudin syytä ei toistaiseksi tiedetä

Sairastuminen ei siis ole ehkäistävissä esimerkiksi elintapoja muuttamalla, kuten useita muita sairauksia. Toisaalta useita potilaita saattaa helpottaa tieto siitä, ettei sairastuminen ole ollut itse aiheutettua.

Ympäristötekijöiden lisäksi myös perinnöllisyyden osuutta sairastumiseen on tutkittu, mutta kovin vahvaa yhteyttä ei ole kyetty todistamaan. Yleisesti pidetään siis epätodennäköisenä, että esimerkiksi Parkinson-potilaan lapset perisivät sairauden. Tästä huolimatta pidetään mahdollisena, että alttius sairastumiseen saattaa olla periytyvää.