Stressin vaikutus Parkinsonin tautiin

Mikä on fyysisen ja/tai psyykkisen stressin vaikutus Parkinsonin taudin etenemiseen?

Parkinsonin taudin etenemisen nopeudessa on tosiaan huomattavia yksilöllisiä eroja ja syyt näihin eroihin ovat pitkälti hämärän peitossa. Tutkittua tietoa esimerkiksi psyykkisen ja fyysisen stressin vaikutuksesta ei juuri ole kaiketi siksi, että tällaisen laajan seurantatutkimuksen käytännön järjestäminen ja tulosten tulkinta olisivat hankalia.

Selvää joka tapauksessa on fyysisen aktiivisuuden ja esimerkiksi fysioterapian hyöty Parkinsonin taudissa. Sama pätee muistitoimintoja ja vireyttä ylläpitävään ajatteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kysymyksessäsi kuitenkin ilmeisesti tarkoitit liiallista fyysistä rasittamista kuten tuntien puusavottaa tai kovaa psyykkistä stressiä esimerkiksi työelämään liittyen. Tutkittua tietoa tautiprosessin etenemiseen liittyen ei siis ole, mutta huomioiden esim. stressin ja persoonallisuuden (ns. A-tyypin persoonallisuus) todetun yhteyden mm. sydän- ja verisuonisairauksiin, pidän liiallista stressiä haitallisena yleiselle terveydentilalle mukaan lukien Parkinsonin tauti.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen