Positiivinen glabella -heijaste

Mitä tarkoittaa kun glabella -heijaste on positiivinen?

Glabella-heijaste tunnetaan myös nimellä silmien räpäysheijaste. Se on silmiä suojaava refleksi, jossa pään alueelle kohdistuva ärsyke (esimerkiksi kevyt sormella naputtelu silmien väliin) aiheuttaa silmien sulkeutumisen.

Normaalisti toistuva ärsyke, esimerkiksi jatkuva naputtelu silmien väliin sekunnin välein, johtaa tottumiseen (ns. habituaatioon) ja silmät eivät enää sulkeudukaan, kun ärsyke on jatkunut hetken aikaa samanlaisena. Tietyissä taudeissa normaalia habituaatiota ei tapahdu eli silmien räpäyttely jatkuu vaikka ärsyke pysyy samana. Tällöin voidaan sanoa, että glabella-heijaste on positiivinen tai ehkä oikeammin että glabella-heijaste ei habituoidu.

Yksittäisenä löydöksenä glabella-heijasteella ei ole suurta merkitystä, mutta esimerkiksi Parkinsonin tautia epäiltäessä se tukee ajatusta Parkinsonin taudista muiden löydösten rinnalla. Syy glabella-heijasteen poikkeavuuteen ei ole aivan selvä. Kyseinen löydös ei myöskään ole ominainen vain Parkinsonin taudille vaan samankaltaista räpäysheijasteen poikkeavuutta nähdään tietyissä dementioissa ja muissa liikehäiriöissä.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen