Parkinson-potilaan asumisjärjestelyt

Millaista asumismuotoa suosittelet Parkinsonia sairastavalle, vielä omillaan pärjäävälle, mutta iäkkäälle (72 v.) ja jo oireista jonkin verran kärsivälle mieshenkilölle? Jos pystyisi vähän asioita ennakoimaan ja saamaan asumisjärjestelyt kuntoon ennen kuin on ihan pakko.

Tavoitteena on asuminen kotona mahdollisimman pitkään. Tähän vaikuttavat mm. kodin sijainti, palvelujen läheisyys, kodin tyyppi (omakotitalo/kerrostalo), talon varustetaso (portaat/hissi/asuinkerros).

Esimerkiksi hissillisessä kerrostaloyhtiössä asuminen onnistuu pitkään, sen sijaan puulämmitteisessä maatalossa taudin aiheuttamat esteet tulevat nopeammin esille. Kotona asumista voidaan tukea myös tekemällä kodinmuutostöitä (kahvoja, liukuesteitä, apuvälineitä, yms.) sekä järjestämällä kotiin ulkopuolista apua (kotisairaahoito/kotiapu/siivousapu tms.). Kodinmuutostöitä ja kodin ulkopuolista apua tuetaan yhteiskunnan toimesta, näistä asioista voi keskustella esimerkiksi oman terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Isäsi saattaa myös olla oikeutettu eläkkeensaajan hoitotukeen.

Mikäli sitten kaikkien näiden tukimuotojen jälkeenkään ei kotona asuminen onnistu, tulee kyseeseen esim. palvelutalotyyppinen asumismuoto, jossa yksityisyys säilyy mutta apu on tarvittaessa lähellä.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen