PET-kuvaus

Mikä on PET-kuvaus, ja mitä sillä saadaan selville Parkinsonin taudista? Pitäisikö se tehdä kaikille sairastuneille?

PET-kuvaus eli positroniemissiotomografia on ns. toiminnallinen elimistön kuvantamismenetelmä. Toiminnallinen tarkoittaa sitä, että kun esim. magneettikuvauksella voidaan tutkia pääasiassa vain elimistön rakennetta, voidaan PET-kuvauksella kuvata elimistön toimintaa. Käytännössä PET-kuvaus tarkoittaa sitä, että kuvattavan henkilön verenkiertoon ruiskutetaan pieni määrä merkkiainetta ja tavallisesti aivoja kuvataan noin tunnin verran. Kuvattava henkilö makaa kamerassa selällään. Näin saadaan kuvattua ikään kuin elokuva aivojen toiminnasta kuvauksen aikana. Kuvaustuloksesta voidaan sitten tehdä päätelmiä esimerkiksi aivojen dopamiinitoiminnasta.

Suomessa Valtakunnallinen PET-keskus sijaitsee Turussa. PET-menetelmää käytetään pääasiassa tieteelliseen tutkimukseen, mutta yhä enemmän myös sairauksien diagnostiikkaan. Neurologiassa PET on käyttökelpoinen menetelmä esimerkiksi muistihäiriöiden ja liikehäiriöiden (kuten Parkinsonin taudin) erotusdiagnostiikassa. PET-tutkimusta ei kuitenkaan ole tarpeellista tehdä Parkinsonin tautiin sairastuneelle. Parkinsonin taudin diagnoosi perustuu edelleen ensisijassa neurologin tekemään tutkimukseen vastaanotolla. Osalle potilaista Parkinsonin taudin diagnoosivaiheessa tehdään ns. SPECT-tutkimus (isotooppikuvaus), joka on Suomessa käytettävissä keskussairaalatasoisesti.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen