Parkinsonin taudin vaikutus muistiin?

Kuinka paljon Parkinson tauti vaikuttaa muistiin, ja millä tavoin?
Kiitos vastauksesta.

Osalla Parkinsonin tautia sairastavista potilaista tauti vaikuttaa myös muistiin ja havaintotoimintoihin. Arviot muistiongelmien yleisyydestä vaihtelevat suuresti riippuen siitä mikä on otettu muistiongelmien kriteeriksi. On arvioitu, että lievää muistin heikkoutta saattaa esiintyä 20- 57 %:lla tautia sairastavilla noin 5 vuotta diagnoosin jälkeen verrattuna terveisiin samanikäisiin henkilöihin.

Näyttää siltä, että Parkinsonin taudissa esiintyvä ajattelun ja havaintotoimintojen mahdollinen heikkous ei oikeastaan niinkään vaikuta lähimuistiin tai pitkäkestoiseen muistiin, vaan ns.otsalohkotoimintoihin eli asioiden suunnitteluun, organisointiin sekä työmuistiin (muistimekanismi, jossa asioita käsitellään välittömässä muistissa toiminnan aikana).

Osalle potilaista kehittyy dementia, mutta tähän on vaikuttamassa erityisesti ikä diagnoosihetkellä. Mitä vanhempana tautiin sairastuu, sitä suurempi riski on muistiongelmiin ja dementiaan. Vanhemmilla potilailla Parkinsonin tauti lisää dementiariskiä 3-5 kertaiseksi.

Parkinsonin tautiin käytettävät dopamiinilääkkeet saattavat jonkin verran helpottaa muisti- ja havaintotoimintoja, mutta Parkinsonin taudin muistiongelmiin ja dementiaan on käytössä myös oma erityinen lääke, rivastigmiini.

Kirjallisuutta tähän liittyen:
Kehagia ym. Neuropsychological and clinical heterogeneity of cognitive impairment and dementia in patients with Parkinson’s disease. Lancet Neurology 2010; 9: 1200-13.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen