Kuuluuko pistely ja tunnottomuus Parkinsonin tautiin?

Olen 62 v. nainen ja sairastanut Parkinsoin tautia n 13 vuotta. Oireet olivat aluksi toispuoleisia. Nyt ovat jo molemmilla puolilla. Nyt on myös terveemmässä kädessä pistelyä ja sormissa ajoittain tunnottomuutta. Samoin vapina on lisääntynyt.

Kysyisin kuuluuko pistely ja tunnottomuus Parkinsonin tautiin? Vai onko syytä epäillä jotain muuta?

Puutumista ja pistelyä voi esiintyä raajoissa erityisesti sillä puolella, josta oireet alkoivat ja jolla on voimakkaammat oireet. Tällaisia sensorisia oireita on kuvattu esiintyvän merkittävällä osalla Parkinson-potilaista. Koska sinulla nämä sensoriset oireet ”seuraavat” Parkinsonin taudin liikeoireita (ensin vain pahemmalla puolella ja nyt taudin edettyä puutumista ja pistelyä myös toiselle puolelle, vapinakin on lisääntynyt), oireiston ajallinen yhteys viittaa siihen että se on Parkinsonin tautiin liittyvää. Tämä saattaa tietysti olla myös sattumaa ja käsien puutuminen johtua esimerkiksi molemminpuolisesta rannetunnelioireyhtymästä tai niska-hartiaseudun tensiosta.

Asia olisikin hyvä tarkistuttaa seuraavalla käynnillä neurologillasi. Tarvittaessa voidaan tehdä myös lihas-sähkötutkimus eli ENMG, joka kertoo mahdollisista puutumista aiheuttavista ahtaumista. Jos ENMG on normaali, Parkinsonin tauti aiheuttajana on yhä todennäköisempi.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen