Harhanäyt

Isäni on 65-vuotias Parkinson-potilas. Hän on sairastanut n. 6 vuotta. Parkinson-oireita hänellä on todella vähän, hiukan jäykkyyttä mutta esim. kävely sujuu hyvin. Ongelmana ovat lääkityksen sivuoireet. Hän näkee erittäin pahoja harhoja ja erityisesti yöt ovat äidilleni raskaita, kun hän joutuu vahtimaan isää. Isä näkee (kerrostalo)asunnossa itikoita, hämähäkkejä ja torakoita, joita esim. suihkulla yrittää häätää. Myös ihmishahmot häiritsevät, hän näkee, että sängyssä on niin paljon väkeä, ettei hän mahdu sinne nukkumaan. Hän on jopa lähtenyt rappukäytävään hakemaan apua ja soittanut tuttavalta apua.

Lääkityksenä on pitkävaikutteinen ropiniroli 3 x 8 mg, selegiliini 10 mg x 1mg sekä levodopan ja karbidopan yhdistelmälääke 3 x 25 mg. ropinirolia on nyt vähennetty siten, että päiväannos on yht. 20 mg. Tarkoituksena vähentää 16 mg:aan. Isän mukaan päivisin näkyy itikoita vähemmän, mutta yöt ovat edelleen todella vaikeita, ja äiti alkaa olla ihan loppu. Onko lääkitys muuten paras mahdollinen, ja onko lääkemäärän vähennyksestä odotettavissa apua?

Näkö- ja kuuloharhat ovat dopamiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden mahdollinen sivuvaikutus. Isälläsi on kolme Parkinson-lääkettä käytössä ja on lähdetty vähentämään dopamiiniagonistia (ropiniroli) harhojen vuoksi. Tätä lääkettä jatkossa vähennetään edelleen, ja se saatetaan lopettaakin, mikäli harhat jatkuvat. Seuraavaksi käsittelyyn tulee selegiliini, joka lopetetaan, mikäli harhat jatkuvat ja viimeiseksi vähennetään levodopaa.

Mikäli lääkevähennyksistä huolimatta yöllinen harhaisuus jatkuu tai mikäli lääkevähennyksiä ei saada riittävästi tehtyä Parkinson-oireiden lisääntymisen vuoksi, voidaan iltaan aloittaa lievästi väsyttävä harhoja vähentävä lääke.

Nykyinen lääkitys sinänsä näyttää varsin hyvältä (MAO-B:n estäjä, dopamiiniagonisti ja pieni annos levodopaa), mutta harhaisuus saattaa estää dopamiiniagonistin ja/tai MAO-B:n estäjän käytön. Lääkemäärän vähentäminen tai viimeistään harhoja vähentävän lääkkeen aloittaminen todennäköisesti auttaa tilanteeseen.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen