Verenpaine ja Parkinson-lääkitys

Vaimolleni tehtiin Parkinson-diagnoosi 2001, sitä ennen oireita oli useita vuosia. Hän on osoittautunut yliherkäksi dopamiiniagonisteille pramipeksoli (2003-2005) ja ropiniroli (kesäkuusta 2009 syyskuuhun 2010). Vuodesta 2006 lääkitykseen tuli levodopan ja karbidopan yhdistelmälääke. Keväällä 2009 häntä huimasi aamuisin, ja kotimittauksissa löytyi suurta lääkityksen aiheuttamaa verenpaineen vaihtelua. Paine aamulla 171/91, levodopan ja karbidopan yhdistelmälääkitys 25/100 mg, jolloin paineet 45 minuutin kuluttua 94/57 ja 105 minuutin kuluttua 126/69. Alhaisin mitattu paine 2.9.2010 oli 57/41, lääkitys 45 minuuttia aikaisemmin 37,5/150 mg levodopan ja karbidopan yhdistelmää. 20 minuuttia myöhemmin paineet olivat 80/53. Kävimme päivystysajalla lääkärissä heti, kun vaimo pysyi pystyssä.

Paineen vaihtelu ajoittuu aamuun ja aamupäivään, myöhemmin lääkitys ei vaikuta juuri mitään. Nykyisin käytämme varsinkin aamulla ja myöhemminkin pitkävaikutteista levodopan ja karbidopan yhdistelmää, jolla paineen vaihtelu on vähäisempää, mutta tehoaa heikommin oireisiin. Kyseisen lääkkeen pakkausselosteessa ei varoiteta tästä, vaikka se voi joillekin olla jopa hengenvaarallinen ilmiö. Tähän ongelmaan ei ole toistaiseksi löytynyt parempaa ratkaisua.

Levodopan yleinen haittavaikutus on pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku eli ortostaattinen hypotensio. Pahimmillaan tämä voi estää pysymisen pystyssä (kuten vaimollasi) ja aiheuttaa pyörtymisiä.

Mikäli levodopahoito on välttämätön Parkinson-oireiden vähentämiseksi, voidaan kokeilla pitkävaikutteista valmistetta (kuten vaimollasi), maltillista annoksen vähentämistä, päiväannoksen jakamista pienempiin osiin tai annostuksen painottamista iltaan. Lisäksi vaihtoehtona on aloittaa laastarimuotoinen rotigotiini tai MAO-B:n estäjä levodopan rinnalle, jotta levodopa-annosta saataisiin vähennettyä ja verenpaineen vaihteluja tasoitettua.

Lääkkeettöminä hoitoina on käytetty mm. verenpainelääkkeiden lopettamista (jos sellainen on käytössä), nesteiden runsaampaa juomista ja suolan lisäämistä ruokaan sekä sängyn pääpuolen kohottamista.

Mikäli Parkinsonin taudin lääkityksen säätämisen ja lääkkeettömien hoitojen jälkeen ortostaattinen hypotensio on edelleen voimakasta, voidaan kokeilla myös jotakin verenpainetta nostavaa lääkettä levodopahoidon rinnalle.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen