Titraaminen

Parkinsonin taudin lääkehoidon yhteydessä aina joskus esiintyy, että lääkityksen määrällistä sopivuutta voidaan varmistaa titraamalla. Minkälaisesta operaatiosta titraamisessa on kysymys, ja milloin sitä tulisi käyttää?

Titraaminen tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että asteittain lääkitysannosta nostetaan ja seurataan vastetta sekä mahdollisia sivuvaikutuksia. Kun Parkinson-lääkitys titrataan sopivalle tasolle, saatetaan esimerkiksi 2-4 viikon tai muutaman päivän välein nostaa lääkeannosta ja seurata vointia. Kun sitten oireet ovat poissa tai olennaisesti vähentyneet ilman sivuvaikutuksia, pysytään silloisella titratulla tasolla. Jos mennään liian ylös annoksessa, tulee sivuvaikutuksia, ja joudutaan alastitraamaan.

Titrausta käytetään hyvin yleisesti Parkinsonin taudin hoidossa. Aina sitä ei edes kutsuta titraamiseksi, vaan vastaanotolla voidaan sopia, että annosta nyt nostetaan ja järjestetään soittoaika vasteesta. Se on titraamista kaikkein yksinkertaisimmillaan.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen