Parkinsonin taudin seurannan aikaiset verikokeet

Mitä verikokeita Parkinsonintaudin lääkehoidon seurantaan kuuluu? Kiitos, jos saisin vastauksen pian!

Parkinsonin taudin lääkehoidossa ei pääsääntöisesti tarvitse seurata järjestelmällisesti verikokein tilannetta (toisin kuin esimerkiksi epilepsian hoidossa toisinaan tehdään). Näin on varsinkin mikäli käytössä vain vähäinen lääkitys.

Pitkäaikaishoidossa, kun lääkemäärät ovat suuret ja käytössä on useampia lääkkeitä, on suositeltavaa aika ajoin tutkia verenkuvaa, maksan toimintaa ja munuaisten toimintaa.  Tämän seurannan tarve ja taajuus arvioidaan yksilöllisesti ja siihen vaikuttaa mm. käytössä olevat lääkkeet (Parkinsonin tautiin ja muihin sairauksiin) sekä mahdolliset aiemmat ongelmat aineenvaihdunnassa.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen