Parkinson-potilaan saattohoito

Potilas on 82-vuotias, ja hänellä on ollut Parkinsonin tauti yli 20 vuotta. Nyt hän on sairaalassa kuivumisen vuoksi hoidossa, Saanut TIA-kohtauksia muutaman, ja hänellä on todettu myös vaskulaarinen dementia ja joku muukin dementia. Mitä lievitystä suosittelet käytettäväksi Parkinson-potilasta saattohoidettaessa harhaisuutta, pelkotiloja ja pakkoliikkeitä jne. ajatellen?

Kauanko terminaali-/saattohoito saattavat kestää? Kiloja hänellä on enää arviolta 30 – hän on pelkkää luuta ja nahkaa, syö välillä jotenkuten soseutettua ruokaa – Välillä vähän, välillä ei ollenkaan ja välillä yllättäen hyvinkin. Lääkkeet menevät huonosti, välillä hyvin.

Saattohoitotilanteessa ensiarvoisen tärkeää on mahdollisten kipujen ja ahdistuneisuuden hoitaminen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämänlaatu sekä saattohoidettavalle potilaalle että omaisille. Tämä tavoite menee muiden edelle.  Saattohoitopotilaiden sekavuuden ja harhojen hoidoksi käytetään ns. neuroleptejä. Parkinson-potilaalle näistä sopii esimerkiksi ketiapiini. Annostuksessa tulee huomioida potilaan paino. Käytössä saattaa olla myös ahdistuneisuutta vähentävä rauhoittava lääkitys.

Jos Parkinson-lääkitys on välttämätön ja esiintyy pakkoliikkeitä, lääkevaikutusta pitäisi saada tasaisemmaksi annostuskertoja lisäämällä ja mahdollisesti yksittäistä annosta vähentämällä. Mikäli Parkinson-oireet ovat suhteellisen lievät ja saattohoidettava potilas ei niistä kärsi, voidaan Parkinson-lääkityksiä myös oleellisesti vähentää tai ne voidaan purkaa. Jos lääkkeitä ei pysty nielemään ja ne pitää antaa, voidaan laittaa nenä-mahaletku, jonka kautta lääkkeet annostellaan.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen