Lääkkeenoton täsmällisyys

Isäni on sairastanut useita vuosia Parkinsonin tautia. Tauti on pysynyt kurissa mm. säännöllisellä lääkityksellä. Lääkkeenoton kellonajat: 6, 9.30, 13.30, 17.30 ja 21.30. Lääkityksenä levodopa ja karbidopa 100/25 1×5 ja pramipeksoli 0,18 1×3 (klo 6, 13.30 ja 21.30).

1/2010 todettiin isälläni pitkään sairastettu VTI (monine oireineen, myös mm. sekavuus/muistin äkillinen huononeminen, huimaus, kaatuilu), johon nyt antibiootti syöty. Isälläni erittäin paha lonkka-artroosi, johon leikkaus suunnitteilla.

On tällä hetkellä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja siirtymässä kotihoitoon. Isäni asuu kerrostalossa, joten siirtynee paikalliseen ryhmäkotiin odottamaan rivitaloasuntoa.

Isäni on ”sinut” perustautinsa kanssa ja hänelle on ollut AINA erittäin tärkeää lääkkeenoton täsmällisyys. Huomannut aina voinnistaan/oireistaan, että lääkkeenoton aika lähestyy ja katsonut kelloa esim. klo 13.15 sekä todennut ”minulla ei ole nyt mukana klo 13.30 lääkkeitä, lähden nyt kotiin, että saan lääkkeeni ajallaan.

Olipa isäni tuleva hoitopaikka koti, ryhmäkoti, tms. – saanko neurologin mielipiteen 1. Kuinka tärkeää lääkkeenoton täsmällisyys on? 2. Saako olla ”heittoja” kellonajoissa ja kuinka suuria (minuutteja/tunteja) ottaen huomioon 5 x/pv ajateltu tasainen lääkitys?

Isälläni vielä vähän ylimääräistä sekavuuttakin on ja esim. paikallisessa ryhmäkodissa saattaa tulla lieviä hankaluuksia ko. lääkitysten antoajassa. Asiasta on valmiiksi keskusteltu ko. kodin hoitohenkilökunnan kanssa.

Syksystä -09 alkaen ollut tilanteita, että klo 6:n lääke otettu vasta klo 8 ja klo 9.30 lääke ajallaan, mutta pramipeksoli mennyt myös ko. aikaan ja seuraava pramipeksoli vasta klo 21.30.

Levodopa ja pramipeksoli otetaan useita kertoja päivässä, koska pyritään tasaiseen lääkeainepitoisuuteen ja tasaiseen vointiin päivän aikana. Täsmälliseen lääkkeen ottamiseen on toki hyvä pyrkiä, mutta pieni heitto lääkkeenottoajoissa ei ole vaarallista. En pidä edes yksittäisen lääkeannoksen unohtamista kovin merkityksellisenä.

Usein levodopa otetaan esimerkiksi neljä kertaa päivässä (klo 8, 12, 16 ja 20) tai (8, 13, 18 ja 23) riippuen yksilöllisistä aikatauluista ja mm. nukkumaanmenoajoista. Nämä kaikki lääkkeenottoajat ovat yksilöllisesti räätälöitävissä ja keskusteltavissa hoitavan lääkärin kanssa.

Jos lääke otetaan viisi kertaa päivässä, keskimäärin neljän tunnin annosteluvälein (kuten isälläsi), puolen tunnin heitto lääkkeenotossa suuntaan tai toiseen tuskin vaikuttaa merkittäväsi. Joillakin potilailla tosin vointi kertoo lääkkeenoton ajankohdan ja lääkettä on mahdotonta unohtaa. Heillä saattaa esim. puoli tuntia ennen suunniteltua lääkkeen ottamista jo oireet lisääntyä niin paljon, että he malttamattomina katsovat kelloa ja odottavat milloin saavat ottaa lääkkeen. Tämä viittaa siihen, että levodopan vaikutusaika on lyhentynyt ja lääkkeenottoväliä pitää tihentää tai vaihtaa pitempivaikutteiseen valmisteeseen. Isälläsi ei kuitenkaan kuulosta ongelma olevan tässä, vaan hän ehkä on vain hieman liiankin täsmällinen lääkkeenotossaan.

Pramipeksolista on käytettävissä myös pitkävaikutteinen valmiste, joka otetaan kerta-annoksena aamulla. Siihen vaihtamalla saadaan lääkitystä ainakin hieman yksinkertaistettua ja isäsi huolta vähennettyä.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen