Väsymyksen ja stressin vaikutukset

Viime syksynä oli Studio 55:ssä ohjelma Parkinsonista, siinä oli esim. kahdesta asiasta kysymys, jotka kiinnostavat. Miten Parkinsoniin liittyy väsymys? Miten Parkinson-potilaaseen vaikuttaa stressi?

Väsymys tai uupumus (jota myös fatiikiksi kutsutaan) on Parkinsonin taudissa yleisempää kuin terveellä väestöllä. Uupumuksen lisääntymiseen vaikuttavat Parkinsonin taudin oireiden vaikeusaste, unettomuuden ja muiden unihäiriöiden määrä, mielialaongelmat sekä myös sukupuoli. Tutkimusten mukaan uupuneisuutta Parkinsonin taudissa esiintyy erityisesti naisilla. Syy tähän on epäselvä, mutta asiaan saattaa olla yhteydessä dopamiinijärjestelmässä todetut erot sukupuolten välillä.

Henkinen stressi näyttää lisäävän Parkinsonin taudin oireita erityisesti hienomotoriikan suhteen (esim. kirjoittaminen), mutta vähemmän liikkumisen ja ryhdin suhteen. Oireiden lisääntymisen on oletettu olevan osittain yhteydessä stressihormonien erittymiseen ja niiden vaikutukseen liikkeitä säätelevissä aivotoiminnoissa. On jopa ehdotettu, että henkinen stressi kiihdyttäisi Parkinsonin taudin etenemistä.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen

Kirjallisuutta väsymyksestä Parkinsonin taudissa:
Beiske ym. Fatigue in Parkinson’s disease: prevalence and associated factors. Mov Disord 2010;25:2456-2460

Kirjallisuutta henkisestä stressistä Parkinsonin taudissa:
Metz.,Stress as a modulator of motor system function and pathology. Rev Neurosci 2007;18:209-222