Minkälaisiin tutkimuksiin lisääntyvän vapinan myötä?

Olen epilepsiaa sairastava 54-vuotias mieshenkilö. Epilepsia hoidettiin kirurgisesti vuonna 2003. Lääkityksenä nyt on okskarbatsepiini ja levetirasetaami. Uutena oireena on minulle vähitellen tullut (noin 3-4 vuoden aikana) oikean käden vapina tai oikeastaan vatkaaminen, mikä tuntuisi ajan myötä lisääntyvän. Minulta otettiin Meilahden sairaalassa isotooppi-tutkimus, mutta siitä ei pysty sanomaan totuutta, koska kirurgian jäljet sotkevat tulosta.

Mitä sinun mielestäsi pitäisi nyt tehdä? Odottaako kenties vapinan pahentumista. Jos kyseessä on Parkinson, niin miten se varmistetaan olenko saanut ei toivottavan matkakumppanin. Jos näin on, niin miten lääkitys sopii epilepsialääkkeiden kanssa.

Mikäli isotooppikuvauksen tulos jäi epäselväksi ja oireisto muistuttaa Parkinsonin tautia ilmiasun ja etenemisen osalta, voidaan harkita hoitokokeilua levodopalla. Mikäli levodopa-lääke vähentää merkittävästi oireita, se puhuu Parkinsonin taudin puolesta. Mikäli taas ko. lääke on tehoton, se puhuu sitä vastaan.

Todettakoon että levetirasetaamin yleiseksi luokiteltu sivuvaikutus on vapina, joten se mahdollisuus tulisi myös ottaa huomioon. Tavallisesti lääkitysten aiheuttama vapina on kuitenkin symmetristä.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen