On ja off -tilanvaihtelut osana elämää

Sairauden oireiden nopea vaihtelu eli satunnaiset tilanvaihtelut ovat tyypillisiä Parkinson-potilaalle. ”Potilaan toimintakyky vaihtuu muutamassa minuutissa normaalista nollaan. Käytännössä potilas voi jähmettyä paikalleen pystymättä liikkumaan. Hetken kuluttua toimintakyky voi palautua normaaliksi. Samalla voi ilmaantua ylimääräisiä tahdosta riippumattomia liikkeitä”, aluetyöntekijä Soile Kauppi Suomen Parkinson liitosta kertoo. Satunnaisia tilanvaihteluita ilmaantuu 20–50 prosentille potilaista viisi vuotta kestäneen levodopa-lääkehoidon seurauksena.

Satunnaiset tilanvaihtelut johtuvat aivojen heikkenevästä kyvystä varastoida dopamiinia, minkä vuoksi levodopan ajallinen vaikutus lyhenee. Tilanvaihtelut saattavat alkaa 2–5 vuoden kuluttua levodopa-hoidon aloittamisesta. Nuorille potilaille ja voimakkaista oireista kärsiville potilaille tilanvaihteluita voi ilmaantua jo aikaisemmin.

Huonon toimintakyvyn vaihe eli off-vaihe voi kestää minuutteja tai tunteja. Tila voi mennä ohi nopeasti, minkä jälkeen voi ilmetä tahdosta riippumattomia liikkeitä eli dyskinesioita. Nämä pakkoliikkeet yhdistetäänkin usein Parkinsonin taudin oireiksi, vaikka kyse on lääkkeen haittavaikutuksista.

Tilanvaihtelut eivät rajoitu vain fyysiseen toimintakykyyn, sillä myös potilaan mielialat voivat vaihdella huomattavasti. ”Huonon toimintakyvyn vaiheeseen eli off-vaiheeseen saattaa liittyä ahdistusta ja masennusta. Hyvän toimintakyvyn vaiheeseen eli on-vaiheeseen voi puolestaan liittyä vauhdikas ja jopa euforinen olo”, Kauppi toteaa. Myös psyykkiset toiminnot, kuten muisti ja muu tiedon käsittely, hidastuvat off-vaiheessa.

Tilanvaihteluita ei voi ennakoida, mutta toiset ihmiset voivat auttaa tilanvaihteluista kärsivää potilasta. ”Jähmettyminen menee ohi odottamalla ja rauhoittamalla mielen. Käytännössä esimerkiksi tuoliinsa jähmettynyttä voi auttaa rytmittämällä eli esimerkiksi laskemalla ääneen kolmeen ja auttamalla molemmista käsistä ylös tuolista”, Kauppi neuvoo.

Lähde:
Keränen T. & Marttila R. 2002. Parkinsonin taudin lääkehoito.