Parkinson ja seksuaalisuus

Miten Parkinsonin tauti vaikuttaa seksuaaliseen aktiin? Ohjeista ja neuvoista kiitäen 50 vuotta yhdessä ollut pari, jolle on vuosi sitten diagnosoitu Parkinson.

Kyselytutkimuksilla on selvitetty seksuaalisuutta Parkinsonin taudissa. Tyytymättömyyttä seksuaalisen elämän laatuun esiintyy jonkin verran enemmän sekä mies- että naishenkilöillä, jotka sairastavat Parkinsonin tautia verrattuna samanikäisiin verrokkihenkilöihin. Seksuaalisten toimintojen häiriöiden määrään vaikuttavat erityisesti henkilön ikä, taudin vaikeusaste sekä mahdollinen masentuneisuus.

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että dopamiini (jonka määrä vähenee Parkinsonin taudissa) vaikuttaa osaltaan myös seksuaalisen halun ja erektion syntymiseen. Dopamiinin yhteys haluihin ja ns. palkitsemistoimintoihin on kuitenkin monimutkainen. Tautia sairastava henkilö saattaa yksinkertaisesti kokea itsensä ja sairauden rasittaman vartalonsa vähemmän seksuaaliseksi tai hän saattaa kokea, että Parkinsonin taudin oireet kuten vapina haittaavat itse yhdyntää. On myös mahdollista, että Parkinsonin tautia sairastavalle henkilölle kehittyy dopamiiniagonistilääkityksen haittavaikutuksena jopa hyperseksuaalisuutta eli liiallista ja pakonomaista tarvetta seksuaalisiin toimintoihin.

Viestistänne ei ilmene kummalla teistä on todettu Parkinsonin tauti eikä se oletteko kokeneet jonkinlaisia vaikeuksia parisuhteenne seksuaalisella alueella. Miehille on käytettävissä erektiohäiriölääkkeitä, jotka pääsääntöisesti sopivat käytettäväksi Parkinsonin taudissa ja Parkinsonin taudin lääkitysten kanssa. Usein kuitenkaan ongelma ei rajoitu erektiohäiriöön. Apua on tarjolla ja esimerkiksi seksuaaliterapeutin avustuksella tätä parisuhteen herkkää aluetta voidaan tarvittaessa elvyttää.

Kaikille Parkinsonin tautia sairastaville henkilöille ei tule ongelmia seksuaalisuuden kanssa. Teidän Parkinson-diagnoosistannekin on vasta suhteellisen vähän aikaa eikä tauti välttämättä pitkään aikaan (jos siis koskaan) vaikuta seksuaalisuuteen.

Toivotan yhteiseloonne onnea jatkossakin.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen