Miten tukea Parkinson-potilasta?

Haluan kysyä yhtä asiaa, kun minun ex-kihlatullani on Parkinsonin tauti ja huomasin että hän oli aika maassa kun näin hänet. Kuuluuko se siihen että hän menee alas mieleltään? Ja tämä samainen mies, niin voiko hän kuolla siihen, ja miten nopeasti hän voi kuolla? Hän on todennäköisesti perinyt äidiltään sen…

Miten voin olla tukena, kun itse asun Huittisissa ja hän asuu Imatralla? Minua niin koski, kun näin hänet, ja hänen kävelynsä oli jo silloin semmoista horjuvaa ja puhe puuromaista. Hän on 34-37 -vuotias tai jossakin siinä maissa.

Jos ex-kihlattusi diagnoosi on tuore, voi mielialan mataluus olla reaktio ja liittyä itse diagnoosin aiheuttamaan ahdistukseen. Sopeutumisen myötä tällainen toivottavasti lievittyy. Toisaalta ahdistuneisuutta ja mielialaongelmia esiintyy niin paljon Parkinson-potilailla koko sairauden aikana (depressiota jopa puolella), että pelkkä psykologinen reaktio diagnoosille ei välttämättä kaikkea selitä. Depressio saattaa osittain liittyä aivojen välittäjäainetoimintaan ja myös dopamiiniin. Tätä ajatusta tukee se, että tietyillä dopamiinitoimintaan vaikuttavilla lääkeillä (kuten pramipeksoli) voidaan Parkinson-potilaiden depressiota hoitaa.

Parkinsonin tautiin ei oikeastaan kuole kukaan. Vaikeissa tapauksissa se on kuitenkin menehtymiseen myötävaikuttava tekijä. Tauti vaikuttaa liikuntakykyyn, ja liikuntakyvyn menetys liittyy yleistilan heikentymiseen ja edelleen esimerkiksi tulehduksiin kuten keuhkokuumeeseen.

Ex-kihlattusi ei siis ole tautiin kuolemassa ja elinaikaakin tauti lyhentää korkeintaan muutamia vuosia.

Kuinka paljon sitten Parkinsonin tauti lyhentää elämää? Tätä asiaa on tutkittu Iso-Britanniassa hiljattain. Jos tauti on alkanut alle 40-vuotiaana, elää ihminen kuitenkin keskimäärin 71-vuotiaaksi (normaaliväestö 82-vuotiaaksi). Jos tauti on alkanut 40-65 vuoden iässä, elää ihminen keskimäärin 73-vuotiaaksi (normaaliväestö 83-vuotiaaksi). Jos tauti on todettu yli 65-vuotiaana, se vaikuttaa elinikään vain minimaalisesti.

Eli nuorilla todettu tauti vaikuttaa elinikään enemmän kuin vanhemmilla todettu Parkinsonin tauti. Tämä on ymmärrettävää, koska tauti ehtii kestää pidempään ja vaikuttaa vointia huonontavasti pidempään.

Nämä ovat tilastotietoja. Elämä on arvaamatonta ja kuolema tulee kysymättä. Parkinsonin taudin osalta voidaan kuitenkin lohdullisesti sanoa, että ex-kihlattusi tilastollisesti todennäköisesti elää yli 70-vuotiaaksi.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen

Viite:
Ishihara ym. Estimated life expectancy of Parkinson’s disease patients compared with the UK population. JNNP 2007;78:1304-1309