Millainen tauti Parkinson on?

Millainen Parkinsonin tauti yleensä ottaen on, ja mikä on ennuste siitä, jos se todetaan? Hoidetaanko lääkityksellä, liikunnalla vai miten?

Parkinsonin taudin ennuste muuttui radikaalisti paremmaksi, kun levodopahoito keksittiin. Parkinsonin taudin hoidon arkipäivää se on ollut 1960-luvulta lähtien. Ennen kuin levodopa oli käytettävissä, tauti saattoi muutamassa vuodessa johtaa voimakkaaseen jäykkyyteen ja täydelliseen liikuntakyvyttömyyteen. Lääkehoidolla voidaan nykyään tehokkaasti hoitaa oireita ja ylläpitää toimintakykyä ja elämänlaatua.

Parkinsonin tauti on lääkehoidosta huolimatta luonteeltaan progressiivinen eli etenevä. Se on rappeumasairaus, joka asteittain etenee lisäten oireitaan. Tästä syystä myös lääkitystä täytyy taudin edetessä tehostaa. Luonteeltaan se on kuitenkin tavallisesti rauhallinen ja hoitopäätöksetkin voidaan rauhassa miettiä ja toteuttaa. Taudin etenemisnopeus ja luonne ovat voimakkaasti yksilöllisiä.

Parkinsonin taudin hoito perustuu lääkehoitoon, jolla pyritään lisäämään dopamiinitoimintaa aivoissa. Taudin perussyy on dopamiinin väheneminen aivoissa. Hoidossa ovat tärkeässä roolissa myös kuntoutukset kuten fysioterapeuttinen kuntoutus. Hyvin hankalissa tapauksissa, kun lääkehoito ei enää toimi, voidaan harkita myös kirurgista hoitoa. Tavallisesti kirurginen hoito kohdistuu aivojen tyvitumakkeisiin, joihin voidaan neurokirurgisen leikkauksen yhteydessä asentaa sähköinen stimulaattori.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen