Mahdollinen Parkinsonin tauti?

Olen 36-vuotias nainen Satakunnasta ja olen miettinyt voisiko minulla olla alkuvaiheessa oleva Parkinsonin tauti. Isälläni todettiin 2004 Parkinsonin tauti ja luin silloin kirjan taudista (kirjan oli kirjoittanut neurologi, joka oli itse sairastunut tautiin) saadakseni tietoa isäni sairaudesta. Ja siellä oli että hän oli menettänyt hajuaistin jo nuoruudessa, limaisuutta hänellä oli ja lääkitys levottomiin jalkoihin. Itselläni on ollut hajuaisti pois n.6 vuotta, kurkkuun kerääntyy limaa, lääkitys levottomiin jalkoihin n.4 vuotta ja huomaan, että puheeni on välillä hankalaa (sylki lentää suusta ja on vaikea sanoa jotain sanoja).

Lukemasi kirja oli varmaankin neurologi Kari Ahon kirjoittama ”Matkakumppanina Parkinson”.  Kari Aho sairastui itse Parkinsonin tautiin ja kirjoitti kokemuksistaan kirjan, jota voin lämpimästi suositella kaikille Parkinson-potilaille ja heidän omaisilleen.

Hajuaistin menettäminen on yleistä Parkinsonin taudin alkuvaiheessa. Joillakin potilailla se on ensioire ja hajuaistin heikkeneminen saattaa ilmetä vuosia ennen muita oireita. Hajuaistin heikkeneminen liittyy mahdollisesti dopamiinitoimintaan, sillä dopamiini säätelee myös aivojen hajuradan toimintaa. Joillakin potilailla dopamiinitoiminnan asteittainen heikkeneminen vaikuttaa ensimmäiseksi hajurataa heikentävästi. Hajuaistin heikkenemistä näyttää kuitenkin tapahtuvan myös joissakin muissa aivojen rappeumasairauksissa eikä Parkinsonin tauti ole sen suhteen ainutlaatuinen. Esimerkiksi Alzheimerin taudissa on kuvattu samantyyppinen hajuaistin varhainen heikkeneminen. Onpa suunnitteilla ollut hajutestejäkin näiden tautien varhaiseen diagnostiikkaan.

Levottomat jalat – oireyhtymä ja Parkinsonin tauti ovat sukulaisia siinä mielessä, että molemmissa oireisto pitkälti syntyy dopamiinitoiminnan häiriöstä ja molempia lääkitään dopamiiniagonisteilla eli dopamiinireseptoreihin sitoutuvilla dopamiinin toimintaa matkivilla aineilla. Tutkitusti noin viidesosalla Parkinson-potilaista on myös levottomat jalat – oireilua, mutta suurimmalla osalla jalat käyvät levottomiksi vasta Parkinsonin taudin diagnoosin jälkeen.
Nielun limaisuus on oire, jonka ei tiedetä erityisesti liittyvän alkavaan Parkinsonin tautiin. Liiallinen syljeneritys sen sijaan on Parkinsonin taudissa yleistä ja se osaltaan liittyy suun, nielun ja kaulan alueen lihaksiston jäykkyyteen ja toiminnan vajaukseen. Vaikeahoitoisessa Parkinsonin taudissa saattaa esiintyä nielemisvaikeuksia ja puheen epäselvyyttä.

Oireesi ovat vain viitteelliset Parkinsonin taudin suuntaan, eikä sinulla ilmeisesti ole lainkaan taudin kardinaalioireita: lihasjäykkyyttä, lepovapinaa, liikkeiden hitautta tai tasapainovaikeuksia. Näin ollen en pidä Parkinsonin tautia kovin todennäköisenä. Asia olisi kuitenkin hyvä lääkärin vastaanotolla. Siellä voidaan erityisesti etsiä mahdollisia muita diagnoosin kannalta olennaisia löydöksiä.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen

Kirjallisuutta liittyen levottomien jalkojen ja Parkinsonin taudin yhteyteen:
Peralta ym. Restless legs syndrome in Parkinson’s disease. Mov Disord 2009;24:2076-2080.