Autolla ajaminen

Mitä Parkinsonin tauti vaikuttaa autolla ajamiseen?

Parkinsonin taudin alkuvaiheessa ei tavallisesti esiinny merkittäviä ajokykyä heikentäviä oireita. Myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi lisääntyneen raajojen toiminnan hidastumisen, havaintotoimintojen häiriön ja lääkkeiden aiheuttamien pakkoliikkeitten tai väsymyksen vuoksi ajokyky saattaa heikentyä. Nykyään lääkäreitä velvoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön tieliikennelakiin perustuva soveltamisohje, jonka perusteella tulee laatia ilmoitus poliisiviranomaiselle, mikäli ajokyky em. syistä on merkittävästi ja pysyväluonteisesti heikentynyt.

Parkinson-postia lehdessä on vuonna 2003 julkaistu erinomainen artikkeli Parkinsonin taudin vaikutuksista ajokykyyn (kirjoittajat: Kuikka, Kuopio, Mäkinen).

Oheistan linkin ko. artikkeliin:
http://www.parkinson.fi/julkaisut/artikkelit/parkinsonpotilas-ja-ajokyky-403

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen