Mahdollisuudet osallistua lääketutkimukseen

Palaan mediassa uutisoituun uuden käänteen tekevän Parkinson lääkityksen (ADAGIO) saantimahdollisuuksiin: Miten tähän hoitotoimenpide- ja lääkitystutkimukseen pääsee mukaan? Tyttäreni sairastaa Parkinsonin tautia ja on itse erittäin valmis hoitokokeiluihin. Mitään ”omaa lääkäriä” hänellä ei ole, koska neurologian poliklinikalla lääkärit vaihtuvat joka käyntikerralla. Mitä pitäisi tehdä, koska asia ei etene julkisen terveydenhuollon kautta?

ADAGIO-tutkimuksen ensimmäinen ja varsinainen osa on jo päättynyt, ja tulokset on julkaistu. ADAGIO-tutkimuksessa tutkittiin rasagiliini-nimistä lääkettä. Kyseisessä tutkimuksessa on käynnissä jatko-osa, missä seurataan rasagiliinin pitkäaikaisvaikutuksia. Jatko-osaan osallistuu ensimmäisessä osassa mukana olleita potilaita. Suomalaisia potilaita ei tutkimuksessa ole mukana, eikä siihen värvätä enää uusia potilaita.

Rasagiliinista ja muista lääkehoidoista tyttäresi tulisi keskustella hoitavan neurologin kanssa. Julkisen terveydenhuollon ja sairaaloiden erikoispoliklinikoiden ongelmana toisinaan on väen vaihtuminen, joka haittaa hoidon jatkuvuutta. Hoitovastuu on kuitenkin kyseisellä poliklinikalla ja vastuullinen hoitava lääkäri löytyy aina, vaikka saattaakin välillä vaihtua. Poliklinikalla voisi ehkä myös esittää toiveen, että pääsisi virassa olevan erikoislääkärin hoitoon. Tällä tavoin vaihtuvuus ehkä vähenisi. Jotkut potilaat ovat halunneet hakeutua yksityispuolellekin lääkäreiden suuren vaihtuvuuden vuoksi.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen