Tautia hidastava lääkitys

Olen 43-vuotias mies ja juuri saanut Parkinson-diagnoosin. Tällä hetkellä on vielä oireena käden lepovapina. Käsittääkseni rasagiliinilla voisi olla tautia hidastavaa tehoa. Pitääkö tämä paikkansa? Jos näin on, niin olisin valmis aloittamaan sillä.

Minne kannattaa Suomessa kääntyä, jos haluaa päästä Parkinsoniin erikoistuneelle lääkärille? Asun Vaasassa. Kiitos etukäteen!

Lääkeaineena rasagiliini kuuluu MAO-B:n estäjiin. Rasagiliinista on julkaistu kaksi tutkimusta, jotka viittaavat siihen, että lääkkeellä mahdollisesti on Parkinsonin taudin etenemistä hidastavaa vaikutusta. Epäselvää on, onko myös muilla MAO-B:n estäjillä samankaltaista vaikutusta. Tutkimustietoa muista lääkkeistä tällaisessa koeasetelmassa ei tällä hetkellä ole.

MAO-B:n estäjät soveltuvat ainoaksi lääkehoidoksi, mikäli oireet ovat vielä lievät, koska MAO-B:n estäjien oireita vähentävä vaikutus on suhteellisen pieni. Usein MAO-B:n estäjä yhdistetäänkin lääkehoidossa dopamiiniagonistiin tai levodopaan.

Suomessa kaikki neurologit on koulutettu hoitamaan Parkinsonin tautia, joten valinta ei voi mennä kovin väärin, jos hakeutuu neurologin vastaanotolle.  Varsinaista Parkinson-erikoistumisaluetta ei koulutuksessa ole, mutta osa neurologeista on tutkimustoiminnallaan ja/tai potilastyöllään profiloituneet hoitamaan Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriöitä. Valitettavasti en osaa Vaasan alueelta nimetä nyt tällaista neurologia. Se ei suinkaan tarkoita, etteikö alueellasi voisi olla erityisen perehtynyttä neurologia.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen