Parkinsonin hoito

Olen saanut diagnoosin maaliskuussa 2009. Kysyisin tästä uudesta lääkkeestä nimeltään rasagiliini. Olisikohan siitä minulle apua, kun sairaus on näin vasta todettu?

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että MAO-B –estäjä rasagiliini vaikuttaa taudin kulkuun. Lääkettä verrattiin lumelääkkeeseen siten, että aluksi osalle potilaista aloitettiin rasagiliini ja osalle lumelääke ja 9 kuukautta myöhemmin sitten lumelääkeryhmäkin alkoi saada rasagiliinia. Myöhemmin rasagiliinin aloittanut ryhmä ei kuitenkaan tutkimuksen aikana voinnissa saavuttanut heti rasagiliinin aloittanutta ryhmää. Tätä on pidetty osoituksena siitä, että kyseinen lääke jollakin tavalla hidastaa taudin etenemistä tai vaikuttaa taudin kulkuun. Ero voinnissa (mm. vapina ja lihasjäykkyys) ei pisteytyksen valossa ollut kovin suuri, mutta tilastollisesti merkittävä.

Mistään tutkimustuloksista riippumatta lääkevalinta tehdään aina yksilöllisesti. Kaikista lääkkeistä voi tulla sivuvaikutuksia ja lääkevalintaan vaikuttavat myös mm. muut käytössä olevat lääkkeet sekä joskus harkittavan lääkkeen hintakin. Lääkevalinnat vaihtelevat siis potilaskohtaisesti, mutta jonkin verran myös lääkärikohtaisesti.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen