Mitä hoitoa lääkkeiden heikenneen tehon tueksi?

Tervehdys! 55-vuotias äitini on sairastanut Parkinsonin tautia 15 vuotta. Nyt on tullut tilanne, että lääkkeiden teho ei enää toimi. Haluaisin saada mahdollisimman paljon tietoa sähköstimulaatioleikkauksesta ja muista keinoista.

Aivojen keskiosiin kohdistuvia leikkaushoitoja voidaan antaa osalle vaikeaoireisista Parkinson-potilaista, mikäli lääkehoidolla ei enää saada riittävää apua oireisiin. Leikkausmuotoja on pääasiassa kolme: syvä aivojen sisäinen sähköstimulaatio (deep brain stimulation), aivojen tyvitumakkeiden yhteyksiä katkovat leikkaukset sekä vielä kokeelliset aivokudossiirrot.

Edellä mainituista hoitomuodoista ehdottomasti tärkein ja yleisin on syvä aivojensisäinen sähköstimulaatio. Käytännössä yleisin hoitomuoto on molemminpuolinen ns. subtalaamisen tumakkeen sähköstimulaatio. Leikkauksessa asetetaan ikään kuin sydäntahdistimen kaltainen laitteisto aivojen tyvitumakkeiden toimintaa auttamaan. Kaksi elektrodia molemmissa subtalaamisissa tumakkeissa ja kaksi johtoa, jotka tuodaan ihon alla rintakehällä sijaitsevaan varsinaiseen stimulaattorilaitteistoon. Tavallisesti stimulaattori sijaitsee rintakehällä solisluun alapuolella, ihon alla. Lääkäri voi ohjelmointilaitteella muuttaa laitteen asetuksia ihoa läpäisemättä.

Stimulaatiohoitoon soveltuvat potilaat, joilla esiintyy riittävästä lääkehoidosta huolimatta tilanvaihteluja (lääkevaikutus vaihtelee liiallisen ja liian vähäisen välillä päivittäin) sekä esiintyy lääkehoitoon liittyviä pakkoliikkeitä. Täytyy kuitenkin huomioida, että stimulaatiohoito ei nykytiedon valossa estä taudin etenemistä, ja siihen liittyy vakavien sivuvaikutusten mahdollisuus (kuten aivokudoksen sisäinen verenvuoto ja tulehdukset). Todennäköisimmin kirurgisesta hoidosta hyötyvät alle 70-vuotiaat vielä levodopahoidosta apua saavat, muutoin hyväkuntoiset potilaat, joilla myös muisti- ja havaintotoiminnot ovat normaalit.

Iän puolesta ja lääkevaikutuksen osalta äitisi saattaa soveltua esimerkiksi aivojen sähköstimulaatiohoitoon. Asia on kuitenkin syytä huolellisesti arvioida ensin hoitavan neurologin vastaanotolla. Siellä voidaan näistä hoitomuodoista vielä keskustella äitisi kanssa, arvioida hänen leikkauskelpoisuuttaan ja sitä, ylittävätkö kirurgisesta hoidosta mahdollisesti saatavat hyödyt siihen liittyvät mahdolliset haitat.

Suomenkielinen katsausartikkeli liittyen sähköstimulaatiohoitoon:
Heikkinen E ym. Parkinsonin taudin sähköstimulaatiohoito. Duodecim 2004;120:789-96

Stimulaattoreita valmistavan yhtiön englanninkielinen sivusto hoitomuotoon liittyen:
http://www.medtronic.com/your-health/parkinsons-disease/

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen