Fysioakustinen hoito

Olen sairastanut Parkinsonin tautia viisi vuotta. Kuntoni on kohtalainen. Olen vuosia sitten tutustunut fysioakustiseen tuoliin ja FA-hoitoon. Olemme hankkimassa FA-tuolia. Mitä tutkimuksia on tehty FA-hoidon vaikutuksista Parkinsonin taudin hoidossa?

Fysioakustisella hoidolla tarkoitetaan matalataajuuksisen värähtelevän äänen käyttöä tarkoituksena edistää terveyttä. Kyseessä ei ole ainakaan vielä virallista asemaa saanut lääketieteen vakiintunut hoito. Fysioakustisen hoidon vaikutusta Parkinsonin taudissa on tutkittu yhdessä tutkimuksessa. Kyseisessä tutkimuksessa hoidon vaikutusta tutkittiin 40 Parkinson-potilaalla ja nähtiin jonkin verran hyötyä. Täytyy kuitenkin huomioida, että kyseessä on vain yksittäinen tutkimus, ja tarvitaan lisänäyttöä sekä tarkempaa vertailua, ennen kuin hoitomuotoa voi varsinaisesti suosittaa.  Kuten tämän julkaistun tutkimuksen tutkijatkin totesivat: Tarvitaan lisätutkimuksia fysioakustisen hoitomuodon mahdollisista pitkäaikaishyödyistä.

Viite kyseiseen tutkimukseen:
King ym. Short term effects of vibration therapy on motor impairments in Parkinson’s disease. Neurorehabilitation 2009; 25: 297-306

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen