Kallonmurtumalla yhteys Parkinsonin syntymiseen?

Miehelläni todettiin Parkinsonin tauti viime syksynä. Lääkäri epäili oireiden perusteella hänen sairastaneen tautia jo useita vuosia. Voiko siis kallomurtumalla v. 2002 olla yhteyttä Parkinsonin taudin sairastumiseen?

Kallon tai pään alueen vammoilla ei ole osoitettu olevan selvää yhteyttä Parkinsonin taudin syntyyn. Miehesi aiemmalla kallonmurtumalla ei siis todennäköisesti ole yhteyttä tehtyyn diagnoosiin.

Parkinsonismia eli Parkinsonin taudin kaltaisia oireita muusta syystä kuin Parkinsonin taudista johtuen voi liittyä keskivaikeiden ja vaikeiden aivovammojen jälkitiloihin. Jos miehesi kallonmurtumaan eli liittynyt todettua aivovammaa, ei sekään vaikuta todennäköiseltä.

Kuriositeettina voidaan mainita toistuneisiin pään alueen iskuvammoihin liittyvä dementia-oireyhtymä, johon liittyy myös Parkinsonin taudin kaltaisia oireita. Tämä tunnetaan nimellä dementia pugilistica, ja sitä on kuvattu ammattilaisnyrkkeilijöillä.  Muhammed Alin sairastuminen Parkinsonin tautiin ei vähentänyt spekulaatioita toistuneiden pään vammojen ja Parkinsonin taudin yhteydestä.

Ystävällisin terveisin,
Valtteri Kaasinen