Painoharjoittelu lieventää tehokkaasti Parkinsonin taudin oireita

Tutkimukseen osallistui 48 Parkinson-potilasta, jotka olivat sairastaneet tautia keskimäärin 7 vuotta. Heidän keski-ikänsä oli 59 vuotta. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista toisessa keskityttiin painoharjoitteluun ja toisessa venyttelyyn ja tasapainoharjoituksiin. Molemmat ryhmät toteuttivat tunnin kestävää harjoitusohjelmaa kahdesti viikossa kahden vuoden ajan. Harjoitusjakson aikana tutkijat mittasivat tasaisin väliajoin potilaiden motoristen oireiden vakavuutta UPDRS-asteikolla. Mittaukset toteutettiin 6, 12, 18 ja 24 kuukauden jälkeen.

Tutkimuksen lopulliset tulokset osoittivat, että kaikki mukana olleet potilaat hyötyivät harjoitusohjelmasta ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen. Heidän oireensa olivat vähentyneet lähtötilanteeseen verrattuna. Selkeitä eroja ryhmien välille syntyi vasta, kun harjoitusohjelmasta saatuja hyötyjä tarkasteltiin kahden vuoden jälkeen. Painoharjoitteluryhmässä UPDRS-pistemäärä oli parantunut keskimäärin 7,3 pistettä, kun toisessa ryhmässä pisteet olivat samat kuin lähtötilanteessa.

Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistiin huhtikuun lopussa 2013 järjestetyssä American Academy of Neurology -kongressissa.

Mikä UPDRS on?

  • UPDRS on viisiportainen luokituslomake, joka on kehitetty helpottamaan lääkärin työtä sairauden toteamisvaiheessa, hoidon seurannassa ja lääkevasteen arvioinnissa
  • Asteikon avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat seurata Parkinsonin taudin kulkua pitkällä aikavälillä.
  • Arvio perustuvat lääkärin haastatteluihin ja havainnointiin

Lähde:
Cordos D et al, Movement Disorders, Vol. 28, No. 9, 2013